خداحافظ

 

برو ای خوب من هم بغض دریا شو خداحافظ!

برو با بی کسی هایت هم آوا شو خداحافظ!

تو را با من نمی خواهم که "ما " معنا کنم دیگر...

برو با یک" من"  دیگر بمان  "ما" شو خداحافظ!

/ 0 نظر / 5 بازدید