/ 5 نظر / 2 بازدید
فرشته

کوچه هنوز خیس است… و من همچنان میروم،، به خیال ردپای اشکهایت… ولی ‘تردید’ مرا زجر میدهد.. نمیدانم این خیسی اشکهای توست، یا خیسی شرم کوچه از شکست دوباره ی من

انسانم آرزوست

من خدایی دارم، که در این نزدیکی است نه در ان بالاها مهربان، خوب، قشنگ چهره اش نورانیست گاهگاهی سخنی می گوید، با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من او مرا می فهمد او مرا می خواند، او مرا می خواهد

رهـآاااآ...!

آگاهی یک گیاه در میانه ی زمستان از تابستان گذشته نمی آید بلکه بهاری می آید که فرا خواهد رسید گیاه به روزهایی که گذشته اند نمی اندیشد بلکه به روزهایی اندیشه می کند که در راهند اگر گیاهان باور دارند که بهار خواهد آمد چرا ما انسانها باور نمی کنیم روزی خواهیم توانست به هرچه خواهانش هستیم دست یابیم ! ( جبران خلیل جبران )

فرشته

یــــــــک روز به خودت می آیـــــی آن روز می فهمـــــی خــــــودت را به پـــــای کســـی کـــــه هیـــــچ وقــــت پیـــــشت نبـــــــوده ، پیـــــر کــــردی سلام آپم با شعری از فروغ...

ستاره

دمپایی ابری هم مرا به آسمان نمی برد همین جا زیر درخت توت می نشینم ناخن هایم را آبی آسمانی می زنم همین جا در لاک خود فرو می روم. سلام ببخش یه مدتی نبودم