آیینه اشک

گل من گریه مکن!
که در آیینه اشک تو غم من پیداست
قطره اشک تو داند غم من دریاست
گل من گریه مکن !
سخن از اشک مخواه !؟
که سکوتت گویاست...
از نگه کردنت احوال تو را می دانم!
دل غربت زده ات،
بی نوا تنهاست

/ 1 نظر / 2 بازدید