فاجعه

تو رفته ای
و فرقی‌ نمی‌‌کند چرا
برایِ کسی‌ که با امروز
سالهاست که مرده است
هر گونه محاسبه ای در بعد زمان
مضحک‌ترین اتفاقِ ممکن است

( رفتنِ او حادثهٔ بود ... ماندنِ من فاجعه )

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
S@m

؟؟؟

محمدی

ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ… ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ… ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺯﻭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺭﻕ ﻭﺭﻕ ﺷﻌﺮ ﮐﺮﺩﻡ… ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ….. ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ” ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎﯾﺶ “ﺍﻭﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻫﺴﺘﻢ… ﻓﻘﻂ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ… ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩ!…