...

بی تو

        حتی

                  باران هم

                               بوی تشنگی می دهد

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
kian

همه جا بوي تو رو ميده ولي چه فايده فقط بوي تو تو

پریسا

باران! بوی تشنگی ! بله میدهد وقتی کسی باید باشد نباشد