آغاز ویرانی

رفتنت اغاز ویرانیست حرفش را مزن


ابتدای یک پریشانیست حرفش را مزن


گفته بودی چشم بردارم من از چشمان تو


چشمهایم بی تو بارانیست حرفش را مزن


دوست داری بشکنی قلب پریشان مرا؟


دل شکستن کار اسانیست حرفش را مزن


حرف رفتن میزنی وقتی که محتاج توام


رفتنت اغاز ویرانیست حرفش را مزن

/ 0 نظر / 4 بازدید