خدایا...

خدایا تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم
تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم
تو را وفادار دیدم و بی وفایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم
تو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم

اما…

تو مرا چه دیدی که همچنان بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده ات ماندی؟؟؟
/ 3 نظر / 2 بازدید
ستاره

گفته بودم زیباتر از تمام ستارگانی هستی که سینمای جهان کشف کرده است. حالا هزار سال نوری دور شده‌ای از من و هزار بار زیباتر :: یاد گرفته‌ام تنهایی را ماهرانه پشت روزنامه‌ای پنهان کنم اما از مهتاب که بوی شانه‌های تو می‌داد چیزی را نمی‌توان پنهان کرد :: آسمان و هر چه آبیِ دیگر اگر چشمان تو نیست رنگ هدر رفته است. بر بوم روزهای حرام شده چه رنگ‌ها که هدر رفتند و تو نشدند . عباس صفاری

شوهرجان

خــدایـــــــــــــــــــ ــــــــا . . . ایــنــکه مــیــگن از رگــ ِ گــردن نــزدیــکــتــری و ایــن حرفــا در ســطحــ ِ فهم و درکــ ِ مــن نــیــــســت یه دیــقــه بــیــا پائــیــن بــــغـــلــــم کن....

شوهرجان

هی آمدن و گم شدن ... هی تو را دیدن و هی ندیدن ... هی اضطراب و تشویش عشق و هجران . با من عهد شکن دیوانه چه می کنی ؟ ها؟... بهشت و جهنم را گم کرده ام .مجنون وار به این سو و آن سو می دوم ... بی نشان من ! این چه بازی است که پایانش نیست هیچ؟