رهایم کردی

رهایم کردی
چرا که
برهنگی ات را نجویدم
بوسه هایت را ندریدم
...و طعم گس گناه را ...نچشیدم
...رهایم کردی
چون؟!؟
عشق ورزیدم

/ 3 نظر / 15 بازدید
محمد

آفرین مجید به این نوشته های پر معنی ات لذت بردم

پری سا

ابراز عشق همیشه تنهایی می آورد

دختر ارغوانی

نوشتن همچین متنی از یک پسر، برایم بسیار عجیب است! (همیشه همین بمان!) باشد؟؟؟