آغوشت...

امشب

.

.

اغوشت را باز بگذار

...

.

یک نفر

به

هوای تو

روزش را شب می کند...

/ 13 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرشته

سلام وخسته نباشی خدمت شما[گل]

setare

سیگـــار از آخـــرین پک... ســـرباز از آخــــرین تیر... من از آخـــرین نگـــــاه... همه از تمـــام شدن میترســـیم...

setare

خیلی تعجبی ندارد که گاهی نوشته هایم غمگینند! و خودم غمگین تر از آنها دیگر حتی حوصله جنگیدن با خاطراتم را هم ندارم...

setare

خدایا! خورشید را به من قرض میدهی ؟ از تو كه پنهان نیست سرزمین خیالم سالهاست یخ بسته است...

setare

هیس ... سخن مگو ... من دلتنگ " عشق" هستم ! نه تو ... تو ، مرا نا امید میکنی از عشق ..

setare

خیلی چیز ها هستند که وقتی به دستشان می آوری دیگر آنها از تو نیستند . تویی که در دست آنهایی . . .

setare

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ...؟؟ بـگـذار سـخـت باشم و سـرد ...!! بـاران کـه بـاریــد... چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه...!!! خـورشـیـد کـه تـابـیـد... پـنـجـره ببـندم و تـاریـک ....!!! اشـک کـه آمـد... دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک ..!!! او کـه رفـت،... نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت ...

رامین

برای این شعرت عکس بسیار بسیار زیبایی را انتخاب کردی . آفرین بر این همه ذوق و سلیقه ای که داری .