آرزو

آرزوی قشنگی ست...
داشتن ردپای تو کنار ردپای من...
بر دشت سپید پوشیده شده از برف...
/ 2 نظر / 19 بازدید
يلدا

در عمق گلو بغض فراوان داری رازی زنگفته های دوران داری ای ابر نشسته در دل چشمانم در زیر سرت چقدر باران داری؟ [گل][گل]

دختر بابایی

در این روزهای پس و پیش آنچه به تساوی قسمت شد اشک های من بود به تعداد رد پای تو یکی من یکی تو یکی من یکی تو