خیال خام

رهایم کن
تنها
با همین خیال خام ..
کنار رویای بودنت ..
میخواهم به حال خودم باشم ..

با خیالت همیشه
خنده هست / بوسه هست / شادی هست

انگار همه چیز بوی خوشبختی بدهد ..

دلخوشیهایم کوچک
و دلم قانع است ..

از روزی که خیالت اینجاست
آینه را هم پاک نکردم
مبادا چشم در چشم حقیقت شوم
اصلن
حقیقت باشد سهم تو
خیال خام برای من
فقط
رهایم کن ...

/ 1 نظر / 19 بازدید
پری

رهایت کردم برو [نیشخند]