باران

بـاران کـه می بـارد ؛
دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود ؛
راه می افـتم
بـدون ِ چـتـر
من بـغض می کنـم
آسمـان گـریـه...

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
یلدا...!

فوق العاده بود ممنــــــــــــــــــــــون[دست][گل]