یکی...

یه وقتایی لازمه یکی کنارت باشه

کاری نکنه‌ و حرفی نزنه


فقط باشه

/ 5 نظر / 2 بازدید
شقایق

آره موافقم یک وقتایی لازمه

سمانه

امیدوارم اون یه نفر همیشه کنارت باشه[گل]

پس... باش

setare

به التماس نجیبم بخند حرفی نیست شکسته پای شکیبم بخند حرفی نیست در امتداد جنونم بیا و رو در رو به خنده‫های عجیبم بخند حرفی نیست از آخرین نفس کوچه هم پرم دادند به این غروب غریبم بخند حرفی نیست طلسم اشک مرا با فریب دزدیدند تو هم برای فریبم بخند حرفی نیست من از عبور نگاهی شکستهام، آری شکستن است نصیبم بخند حرفی نیست به حال من پری دل گرفته هم خندید تو هم بخند حبیبم ـ بخند حرفی نیست

setare

انسانها به عشق نیاز دارند حتی وقتی که سزاوارش نیستند