بی گناه...

چشمهــــــــــــایم را از یاد برده ای
و نگـــــاه ستایشگرم را

این لحظــــه های تلخ
که هستی
امـــــــــــا
مـــــرا نمی بینی

این لحظه ها
آخرین ضـــربه های تازیانه اند!

و شاید همین روزها بشنویم
من هم در زندان
بی گنــــــــاه...
بر اثر شکنجه های بسیار
مُرده ام...!!!

نوشته دوست خوبم « افــــــروز»

/ 1 نظر / 2 بازدید
یلدا...!

مرســـــــــــــــــــــــی افروز جـــــــــــــــآن[گل]